در این صفحه مقالات آموزش طراحی سایت با جوملا نمایش داده خواهد شد
اگر این مقالات رو دنبال کنین میتونین سایت خودتون رو با این آموزشهای رایگان راه اندازی کنین .
قبل از مطالعه این صفحه نیازه که دو صفحه زیر رو مطالعه کنین : 
صفحه آموزش طراحی سایت     صفحه پیش نیازهای طراحی سایت

ب
رای ثبت سفارش طراحی سایت هم به این صفحه مراجعه کنین : طراحی سایت در مشهد
All Items
آموزش طراحی سایت با جوملا
منوی تنظیمات کلی در مدیریت جوملا

منوی تنظیمات کلی در مدیریت جوملا

آموزش طراحی سایت با جوملا
فیلم آموزش کار با پنل مدیریت جوملا
فیلم آموزش کار با پنل مدیریت جوملا
فیلم آموزش کار با پنل مدیریت جوملا
فیلم آموزش کار با پنل مدیریت جوملا
فیلم آموزش کار با پنل مدیریت جوملا
فیلم آموزش کار با پنل مدیریت جوملا
فیلم آموزش کار با پنل مدیریت جوملا
فیلم آموزش کار با پنل مدیریت جوملا
فیلم آموزش کار با پنل مدیریت جوملا
فیلم آموزش کار با پنل مدیریت جوملا
فیلم آموزش کار با پنل مدیریت جوملا

فیلم آموزش کار با پنل مدیریت جوملا

آموزش طراحی سایت با جوملا
ادامه ایجاد صفحات و ایجاد منو در جوملا

ادامه ایجاد صفحات و ایجاد منو در جوملا

آموزش طراحی سایت با جوملا
طراحی قالب و صفحات سایت جوملایی

طراحی قالب و صفحات سایت جوملایی

آموزش طراحی سایت با جوملا
نصب جوملا

نصب جوملا

آموزش طراحی سایت با جوملا
آموزش طراحی سایت با جوملا

آموزش طراحی سایت با جوملا

آموزش طراحی سایت با جوملا
Show More LOADING... NO MORE ITEMS