یک تصویر بیشتر از 1000 کلمه ارزش داره !
 
امروزه افراد بسیار زیادی از شبکه های اجتماعی استفاده میکنن و این شبکه ها محلی برای معرفی کسب و کار و حذب مشتری شده .
پیج شما در این شبکه های ، حذاابیت آگهی ها و نحوه معرفی کسب و کار شما با مقدار جذب مشتری رابطه مستقیم داره .
بخش طراحی گرافیک مدیر مجازی ، برای ایجاد آگهی های جذاب تر در خدمت مدیران سراسر کشور است .

طراحی پست های تلگرام

عنوان سفارش
تعداد
مدت اجرا
تعرفه
سفارش
طراحی پست تلگرام ( پوستر اطلاع رسانی متنی )
1 عدد
2 تا 3 روز کاری
30/000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پروفایل تلگرام بصورت عکس نوشته
1 عدد
2 تا 3 روز کاری
30/000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پست تلگرام ( پوستر تصویری)
1 عدد
2 تا 3 روز کاری
50/000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پست تلگرام ( پوستر تصویری)
3 عدد
2 تا 3 روز کاری
120/000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پست تلگرام ( پوستر تصویری)
6 عدد
2 تا 3 روز کاری
180/000 تومان
ثبت سفارش

طراحی پست های اینستاگرام

عنوان سفارش
تعداد
مدت اجرا
تعرفه
سفارش
طراحی پست اینستاگرام ( پوستر اطلاع رسانی متنی )
1 عدد
2 تا 3 روز کاری
30/000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پست اینستاگرام
1 عدد
2 تا 3 روز کاری
30/000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پست اینستاگرام ( پوستر تصویری)
1 عدد
2 تا 3 روز کاری
50/000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پست اینستاگرام ( پوستر تصویری)
3 عدد
2 تا 3 روز کاری
120/000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پست اینستاگرام ( پوستر تصویری)
6 عدد
2 تا 3 روز کاری
180/000 تومان
ثبت سفارش
طراحی پست اینستاگرام ( پوستر تصویری)
9 عدد
2 تا 3 روز کاری
2250/000 تومان
ثبت سفارش